Page 32 - Termekkatalogus 2024
P. 32

    GOMBAÖLŐ SZEREK
 32
CHAMANE
 HATÓANYAG- TARTALOM
250 g/l azoxistrobin
FORMULÁCIÓ
SC (szuszpenzió koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
II.
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
KISZERELÉS
 5 l-es műanyag kanna
   JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Őszi búza, tavaszi búza, őszi árpa, tavaszi ár- pa, tritikálé, rozs és zab kultúrákban levélfoltos- ságok, lisztharmat és rozsdák ellen a permetezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de leg- később az első tünetek megjelenésekor, általában a szárnövekedés kezdetén javasolt megkezdeni és a fertőzési veszélyhelyzettől függően 2-3 hét múlva megismételni.
Szeptóriás pelyvafoltosság ellen a kalász és a felső levélemelet védelme érdekében, szintén megelőző jelleggel, a zászlóslevél megjelenésétől teljes virág- zásig célszerű a permetezést elvégezni. Kalászpené- szedés ellen a védekezés végrehajtása a kalász kifej- lődésének időszakában javasolt.
Őszi káposztarepcében a fehérpenész elleni per- metezést megelőző jelleggel a virágzás első felében indokolt elvégezni.
Alternáriás foltosság ellen szintén megelőző jelleg- gel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor javasolt a védekezés végrehajtása a becőképződés kezdeti szakaszában.
Spárgában rozsda és sztemfíliumos betegségek ellen a készítmény a sípok betakarítását követően a kultúra öregedéséig legfeljebb 3 alkalommal jut- tatható ki minimum 10 napos permetezési forduló betartása mellett.
Lóbabban a rozsda elleni védekezést megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelené- sekor kell elvégezni. A kezelés szükség esetén még egy további alkalommal megismételhető a fertőzési veszélyhelyzettől függően két-három hetes perme- tezési forduló betartása mellett.
Zöldborsó, cukorborsó és szárazborsó kultúrák- ban az aszkohítás betegség és a szürkepenész elleni védekezést előrejelzésre alapozottan megelőző jel- leggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenése- kor szükséges megkezdeni általában a virágbimbók
kialakulásakor. Szükség esetén a kezelés 2-3 hét múlva az első hüvelyek megjelenéséig egy további alkalommal megismételhető.
Vörös- és póréhagymában, valamint sárgarépá- ban a betegségek ellen az első kezelést megelőző jelleggel, előrejelzésre alapozva, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor szükséges elvégezni, majd szükség szerint egy vagy két alkalommal meg- ismételni.
Brokkoli, fejes káposzta, karfiol, kelbimbó, kel- káposzta kultúrákban a készítményt megelőző jel- leggel, előrejelzésre alapozva szükséges kijuttatni. A fertőzésre hajlamosító körülmények között a perme- tezés 12-14 nap múlva megismételhető.
Burgonyában a készítmény a rizoktóniás betegség és kolletotrichumos tőkorhadás fellépésének meg- előzésére használható közvetlenül az ültetéskor az ültetőbarázda kezelésére. A kijuttatás során ügyelni kell arra, hogy a permet barázdába és ne a vetőgu- mókra jusson. A kijuttatáshoz speciális berendezés szükséges, amelyre soronként két szórófejjel rendel- kezik: az elsőt a barázdahúzó elején a barázdába irá- nyítva kell elhelyezni, míg a másodikat a barázdahúzó hátsó végére kell illeszteni, biztosítva, hogy a permet- lé a barázda zárásakor a takaró talajra irányuljon.
A rezisztens kórokozó törzsek kialakulásának meg- előzése érdekében a készítményt csak más eltérő hatásmechanizmusú, az adott kórokozó ellen alkal- mazható hatóanyagot tartalmazó készítménnyel, illetve készítményekkel együtt vagy váltakozva lehet kijuttatni!
» a hatóanyag okozta élettani változások hosszabb élettartamot, több tápanyagfelvételt és asszimilá­ ciót jelentenek
» fokozódik a tápanyagok (elsősorban a szénhidrá­ tok) képződése és beépülése, amely több és jobb minőségű termést eredményez
» fungicidhatása mellett a növényekben kedvező élettani változásokat indít el
» a gombasejt mitokondriumában fejti ki hatását, két koenzim elektronszállító rendszer működését akadályozza
» lehetetlenné teszi a gomba szempontjából létfontosságú energiaképzést, valamint egyúttal a légzést is
    30   31   32   33   34