Page 31 - Termekkatalogus 2024
P. 31

     MARKATE 50
 HATÓANYAG- TARTALOM
50 g/l lambda-cihalotrin
FORMULÁCIÓ
EC (emulzióképző koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
II.
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
mérsékelten kockázatos
KISZERELÉS
1 l-es műanyag flakon
 JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Kalászosokban a vetésfehérítő bogarak, a levél- tetvek és a gabonapoloskák elleni permetezést az imágók táblára történő betelepedése, illetve a lárvák tömeges kelése idején kell elvégezni. A védekezés szükségességéről az egyedszámok felmérése alap- ján lehet dönteni. Szükség esetén a kezelés 10–14 nap múlva megismételhető egészen a késői tejesé- résig.
Repcében és mustárban a repcedarázs fiatal lár- vái, valamint repcebolha esetében a betelepedő imágók ellen kell időzíteni a védekezést (szikleveles – néhány lombleveles állapot). A permetezést levél- tetvek, repce-szárormányosok, repce-fénybogarak és repce-becőormányosok ellen a kártevők táblára történő betelepedése idején a bogarak egyedszá- mának folyamatos megfigyelése alapján kell elvé- gezni. Szükség esetén a kezelés 10–14 nap múlva megismételhető. Az utolsó kezelést a becőképződés fenostádiumához igazítsuk.
Hüvelyesekben a levéltetvek elleni védekezést a kártevők megjelenésekor, a telepek kialakulása előtt kell megkezdeni. Az egyedek betelepedése és felsza- porodása sárgatálas megfigyeléssel és növényvizs- gálattal követhető nyomon. Szükség esetén a keze- lés 14 nap elteltével megismételhető. A megfelelő tapadás érdekében a kijuttatás során nedvesítőszer használata szükséges. Utolsó kezelés fenostádiuma:
zöldhüvelyeseknél a végleges hüvelyméret, száraz hüvelyeseknél érés állapotában.
Cukorrépában a barkók, a bolhák és a levéltet- vek betelepedése idején, az első kártételek ész- lelésekor célszerű kijuttatni a készítményt. A ba- golylepkék lárvái ellen a permetezést a lárvakelés időszakára időzítve ajánlott elvégezni. Szükség esetén a kezelés 10-14 nap múlva megismételhe- tő. Az utolsó kezelést időzítsük a sorzáródás fe- nostádium végéhez.
Burgonyában a levéltetvek elleni védekezést a kár- tevők megjelenésekor, a telepek kialakulása előtt kell megkezdeni. Az egyedek betelepedése és felszapo- rodása sárgatálas megfigyeléssel és növényvizsgá- lattal követhető nyomon. Szükség esetén a kezelés 10–14 nap múlva megismételhető. A levélsárgulás fenostádiumához időzítsük az utolsó kezelést.
Virágzó állományban, ill. virágzó gyomok vagy más egyéb virágzó növények közelében, vala- mint mézharmat jelenléte esetén, a szer kizá- rólag méhkímélő technológiával juttatható ki: a védekezés csak a méhek napi repülési idő- szakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezd- hető meg. A kezelést legkésőbb 23 óráig be kell fejezni, illetve a következő nap alkonyatáig szü- neteltetni kell.
» kontakt és gyomorméreg
» méhkímélő technológiával virágzásban is kijuttatható
 KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ
 KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 ÉVI (NAP)
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
  kalászosok (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, tritikálé, rozs, zab)
 vetésfehérítő bogár, levéltetvek, gabonapoloskák
 0,15
250–400
  30
 repce, mustár
 repcedarázs, repcebolha, levéltet- vek,
repce-fénybogár, ormányosbogarak
 0,15
 250–400
 35
 zöld hüvelyesek (borsó, bab)
 borsó-ormányos, levéltetvek
 0,15
 300–500
 3
 száraz hüvelyesek (borsó, bab, lencse)
borsó-ormányos, levéltetvek
0,15
300–500
14
 cukorrépa
 lisztes répabarkó, répabolha, bagolylepkék lárvái, levéltetvek
 0,15
 300–500
 14
 burgonya
 levéltetvek
 0,15
 400–600
 14
  ROVARÖLŐ SZEREK
31
 


   29   30   31   32   33