Page 28 - Termekkatalogus 2024
P. 28

    CYPERKILL MAX
 HATÓANYAG- TARTALOM
 500 g/l cipermetrin
 FORMULÁCIÓ
  EC (emulzióképző koncentrátum)
 FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
 I.
  MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
Kifejezetten kockázatos. A méhek és a beporzó rovarok védelme érde- kében virágzási időszakban, illetve
a virágzást megelőző 1 napon belül nem alkalmazható. Mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható.
 KISZERELÉS
  1 l-es műanyag flakon
    JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Kalászosokban (búza, árpa, rozs, zab) a készítményt a vetés- fehérítő bogarak, a levéltetvek vagy a poloskák tömeges be- telepedése, illetve a lárvakelés kezdetén kell kijuttatni. A ke- zelést szükség szerint 10–14 nap múlva meg lehet ismételni. Kukoricában a kukoricamoly és a gyapottok-bagolylepke elleni védekezéseket a lepkék csúcsrajzásáig, a tojásrakás előtt kell elvégezni. A rajzás menetét fény-, ill. feromon-csap- da segítségével célszerű nyomon követni. A kukoricamoly elhúzódó rajzása esetén szükséges lehet a védekezés megis- métlése. A kukoricabogár elleni védekezést a tömeges rajzás idejére, lehetőleg a bogarak tojásrakása előtti időre kell időzí- teni. A bogarak rajzásdinamikájáról sárga ragadós csapdák segítségével, a tojásrakásról az imágók tojástartalmának egyedi vizsgálatával (a bogarak potrohának enyhe megnyo- másával és kézi nagyító segítségével) lehet tájékozódni. A kukorica virágzása idején a rovarölő szerrel permetezni tilos! Repcében, mustárban a védekezést repcefénybogár, rep- ceszár-ormányos, repcebecő-ormányos, repcebolha ellen a kártevők táblára történő betelepedési időszakában, az imá- gólétszám figyelemmel kísérése mellett javasolt elvégezni. Repcebolha esetén a károsított levélfelület ismeretében kell dönteni a védekezések szükségességéről. A repce, mustár virágzása idején a Cyperkill Max készítménnyel permetezni tilos!
Burgonyában a kezelést a levéltetvek ellen a tömeges bete- lepedés idején célszerű elvégezni. A kezelést szükség szerint 10–14 nap múlva meg lehet ismételni.
Cukorrépában a bagolypillék ellen a fiatal (L1-L2) lárvák meg- jelenésekor szükséges a készítményt kipermetezni. A levéltet- vek, a répabolha és a répabarkó elleni védekezést a kártevők táblára történő betelepedése kezdetén ajánlott elvégezni. Lenben a lenbolha vagy a lentripsz táblára történő tömeges betelepedése idején javasolt a kezelést elvégezni. Hagymafélékben (vöröshagyma, fokhagyma, mogyoró- hagyma, póréhagyma) tripszek ellen a készítményt kék, fehér vagy sárga színű ragadós lappal végzett megfigyelés alapján, a kártevők betelepedésének időszakában, a felszaporodás kezdetén ajánlott kijuttatni. Hagymamoly ellen a nőstények tojásrakása idején ajánlott védekezni. Hagymalégy ellen 2-3
leveles állapotban kell a kezelést végezni. A permetlé meg- folyása ellen tapadásfokozó szer (pl. Silwet Star) használata szükséges. A kezelést szükség szerint 10–14 nap múlva meg lehet ismételni.
Száraz hüvelyesekben (bab, borsó, lencse, csillagfürt), friss hüvelyesekben (bab, borsó) tripszek ellen a készítményt kék, fehér vagy sárga színű ragadós lappal végzett megfi- gyelés alapján, a kártevők betelepedésének időszakában, a felszaporodás kezdetén ajánlott kijuttatni. Bagolypillék ellen a fiatal (L1-L2) lárvák megjelenésekor szükséges a készítményt kipermetezni. A levéltetvek és az ormányosbogarak elleni vé- dekezést a kártevők táblára történő betelepedése kezdetén javasolt elkezdeni. A permetlé megfolyása ellen tapadásfo- kozó szer (pl. Silwet Star) használata szükséges. A kezelést szükség szerint 10–14 nap múlva meg lehet ismételni. Gyökérzöldségekben (sárgarépa, petrezselyem, pasztinák, zeller, retek, feketegyökér) levéltetvek ellen betelepedéskor, sárgatálas megfigyelés alapján, az első telepek kialakulása előtt javasolt elkezdeni a védekezést. A kezelést szükség sze- rint 10–14 nap múlva meg lehet ismételni. Káposztafélékben (fejes káposzta, bimbós kel, karfiol, brok- koli) a káposztalepke és bagolylepkék fiatal lárváinak megje- lenésekor ajánlatos a permetezést elvégezni. A kezelés a le- véltetvek ellen is hatásos. A megfelelő hatás elérése céljából nedvesítőszer (pl. Silwet Star) alkalmazása szükséges. Salátában, endíviában és borsmustárban (rukkolában) az első levéltetű-kolóniák illetve gyapottok-bagolylepke egyedek megjelenésének észlelésekor indokolt a védekezés elkezdé- se. A védekezés célja annak megakadályozása, hogy a kárte- vők a salátafejbe is bejussanak. Szükség esetén a védekezést 10 nap múlva meg kell ismételni.
Fűszer- és dísznövények szívó- és rágó kártevői ellen a vé- dekezést az első imágók megjelenése után célszerű időzíteni, és szükség esetén 10–14 nap múlva megismételni. Szabadföldi paprikában és paradicsomban a gyapot- tok-bagolylepke elleni védekezést előrejelzésre (fénycsapdás, szexferomon csapdás megfigyelés, valamint tojáscsomó vizs- gálat) alapozva, a fiatal lárvák ellen kell időzíteni. Elhúzódó rajzáskor vagy újabb nemzedék rajzásakor szükség lehet a permetezés megismétlésére.
Kiskultúrás felhasználások a felhasználó saját felelős- ségére: lásd engedélyokirat.
» széles hatásspektrum
» hatását kontakt módon fejti ki, ezért a megfelelő
fedettség biztosítása alapvető fontosságú
» használatával a rovarok mozgása gyorsan rendellenessé válik, a taglózó hatás következ­ tében hamar elpusztulnak
 ROVARÖLŐ SZEREK
28
 
   26   27   28   29   30