Page 27 - Termekkatalogus 2024
P. 27

         DELTAPHAR 25 EC
 HATÓANYAG- TARTALOM
 25 g/l deltametrin
 FORMULÁCIÓ
  EC (emulzióképző koncentrátum)
 FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
II.
 MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
 kifejezetten kockázatos
 KISZERELÉS
  1 l-es műanyag flakon és 5 l-es műanyag kanna
    JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Mézharmat és virágzó gyomnö- vények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Őszi és tavaszi búzában, őszi és tavaszi árpában, tritikáléban a levéltetvek, a vetésfehérítő bogarak és a gabonapoloskák ellen a betelepedés, illetve a tö- megszaporodás kezdetén kell megkezdeni a védeke- zést. A búza-gubacsszúnyog elleni védekezések szük- ségességét növényvizsgálat illetve fűhálózás alapján kell eldönteni.
Repcében a repcebolha imágói elleni permetezést a növény szikleveles állapotától 4 leveles állapotáig kell elvégezni. Repceszár-ormányos, repcebecő-or- mányos és repce-fénybogár ellen betelepedéskor, károsítók egyedszámának folyamatos figyelemmel kísérése alapján célszerű a védekezést elvégezni.
Zöldségfélékben és gyógynövényekben a kárte- vő lepkék hernyói ellen a lárvák korai (L1-L2) fejlődési állapotában javasolt védekezni.
Zöldségfélék, fűszer- és gyógynövények eseté- ben a levéltetvek ellen betelepedéskor, sárgatálas megfigyelés alapján, az első telepek kialakulása előtt szükséges permetezni. A tripszek ellen a kezeléseket virágvizsgálat, molytetvek és bogarak ellen levélvizs-
gálat alapján kell végrehajtani. Hajtatott és szabad- földi spárgában levéltetvek, spárgabogarak és kárte- vő lepkék hernyói ellen a spárgasípok betakarítását követően kell kijuttatni.
A káposzta– és hagymafélékben, valamint egyéb viaszos levélfelülettel rendelkező zöldségfélekben a permetléhez nedvesítőszer hozzáadása szükséges.
Dísznövényekben a levéltetvek, pajzstetvek, trip- szek, aknázólegyek és poloskák elleni védekezést a betelepedés időszakában javasolt megkezdeni. Lombrágó hernyók ellen az előrejelzés alapján, rajzáscsúcsot követő 7-10 nap múlva, a fiatal (L1-L2) lárvák megjelenésekor szükséges permetezni.
Károsító atkafajok felszaporodása esetén a készítmény felhasználása egyik kultúrában sem javasolt, mert mellékhatásként fokozza a nőstények tojás-produkcióját. A kijuttatás so- rán a lémennyiséget a lombfelület nagyságától, a művelésmódtól és az alkalmazott növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani, amely a hatékony koncentráció megtartásával – megfolyás elkerülése és a megfelelő fedettség érdekében – a javasolt értékektől eltér is lehet.
A készítmény felhasználására vonatkozó előírá- sok táblázatát lásd az engedélyokiratban.
» kontakt és gyomorméreg
» számos kultúrában, nagyszámú rovarfaj ellen hatásos
   ROVARÖLŐ SZEREK
27
 
   25   26   27   28   29