Page 22 - Termekkatalogus 2024
P. 22

  ACEPTORRO 200 SE
 HATÓANYAG- TARTALOM
200 g/l acetamiprid
FORMULÁCIÓ
SE (szuszpo-emulzió)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
I.
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
KISZERELÉS
1 l-es műanyag flakon
 JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Őszi káposztarepcében őszi (szikleveles állapottól 4 valódi leveles állapotig: levéltetvek, repcebolha és repcedarázs lárvák ellen) vagy tavaszi (levéltetvek, repce-fénybogár, ormányosbogarak ellen) kijutta- tással alkalmazható. A védekezés szükségességéről a kártevők egyedszámának felmérése alapján lehet dönteni. Növényenként 5 repce-fénybogár előfordu- lása esetén javasolt a a védekezést elvégezni.
A permetezést 200-400 l/ha vízmennyiséggel célsze- rű elvégezni. Javasolt a permetlébe nedvesítőszert adagolni. A repce-fénybogár elleni kezelések a terü- leten előforduló egyéb károsítók (repceszár-ormá- nyos, repcebecő-ormányos) ellen is hatásosak.
A repce virágzása idején, illetve, ha a védendő táblán virágzó gyomok, vagy annak környezetében már vi- rágzó kultúra található, a szer 0,2 l/ha dózisban nap-
pali permetezéssel kijuttatva a méhekre nem veszé- lyes. Azonban a készítmény tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként alkal- mazva, virágzó kultúrában vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve, ha a területet bármely okból a méhek látogat- ják, kizárólag méhkímélő technológiával jut- tatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.
A készítményhez nedvesítőszer hozzáadása általá- nosan javasolt (pl. Silwet Star).
» szisztémikus neonikotinoid
» levélen és gyökéren keresztül is felszívódik
» hatástartama hosszú (10­14 nap)
» virágzásban is kijuttatható
» tebukonazollal kombinációban csak méhkímélő technológiával alkalmazható
 KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ (CÉL)
 A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KEZELÉSEK MAXIMÁLIS SZÁMA
 KEZELÉS IDEJE
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
  őszi káposztarepce, tavaszi káposzta- repce
 levéltetvek, repcebolha, repcedarázs, repceszár-ormá- nyos, repce-fénybogár, repcebecő-ormányos
  0,2
 200–400
 1
 szikleveles állapot – 4 leveles állapot, zöldbimbós állapot – virágzás
  ROVARÖLŐ SZEREK
22
 

   20   21   22   23   24