Page 19 - Termekkatalogus 2024
P. 19

     TARGA SUPER
 HATÓANYAG- TARTALOM
50 g/l kizalofop-P-etil
FORMULÁCIÓ
EC (emulzióképző koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
II.
KISZERELÉS
5 l-es műanyag kanna
 JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy al- kalommal juttatható ki!
Őszi káposztarepcében a magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint fenyércirok és tarackbúza elleni kezelést a kultúrnövény 1-6 leveles korában kell elvégezni. Gabona árvakelés ellen a kezelést a gabona gyökérváltása előtt, legkésőbb a bokrosodás kezdetéig kell elvégezni. Erősen fejlett árvakelés, vagy kissé meg- késett kezelés esetén az engedélyokiratban meghatá- rozott magasabb dózis alkalmazása szükséges. Cukorrépában a kezelést magról kelő egyszikű gyom- növények, valamint fenyércirok és tarackbúza ellen a kultúrnövény 4 leveles korától 10 leveles fejlettségéig kell elvégezni.
Napraforgóban a kezelést magról kelő egyszikű gyom- növények, valamint a fenyércirok és tarackbúza ellen a kultúrnövény 4-6 leveles fejlettségénél kell elvégezni.
Paradicsomban a kezelést magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint fenyércirok és tarackbúza el- len a kultúrnövény 4 leveles fejlettségétől a sorok záró- dásáig kell elvégezni.
Közönséges mézontófű (facélia) kultúrában a kezelést a kultúrnövény 4-8 leveles stádiumban kell elvégezni. Zöld- és száraz borsóban, valamint zöld- és szá- raz babban a kultúrnövény 8-10 cm-es, lencsében 5-10 cm-es, szójában és burgonyában pedig 5-15 cm- es fejlettségi állapotában kell a készítményt kijuttatni. A magról kelő egyszikű gyomnövények 2 leveles koruktól bokrosodásukig, fenyércirok és tarackbúza az intenzív növekedési szakaszukban 10-30 cm-es fejlettségükkor a legérzékenyebbek a készítményre. Erős gyomosodás, vagy megkésett kezelés esetén az engedélyokiratban megadott magasabb dózisokban kell felhasználni.
» gátolja az acetil­koenzim­A karboxiláz enzim műkö­ dését, ezáltal megakadályozza a zsírsav bioszintézist
» zöld részeken keresztül jut a növénybe
» a föld alatti rizómákba is eljut
» a növény a nóduszok mentén könnyen „széthúzható”
 KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ
 A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KEZELÉS IDEJE
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
  őszi káposzta- repce
magról kelő egyszikű gyomnövények fenyércirok (magról kelő)
fenyércirok (rizómáról kihajtó) tarackbúza
gabona árvakelés
  0,7-1 0,8 1-1,2 2-2,5 0,4-0,6
 200-300
 a repce 1 – 6 leveles állapotában
 cukorrépa
magról kelő egyszikű gyomnövények fenyércirok (magról kelő)
fenyércirok (rizómáról kihajtó) tarackbúza
 0,7-1 0,8 1-1,2 2-2,5
200-300
 kultúrnövény 4 leveles korától 10 leveles fejlett- ségéig
 napraforgó
 kultúrnövény 4 – 6 leveles állapotában
  paradicsom
  kultúrnövény 4 leveles fejlettségétől a sorok záródásáig
  zöldborsó, zöld- bab, száraz bab, száraz borsó
 kultúrnövény 8 – 10 cm-es fejlettségi állapotáig
 lencse
 kultúrnövény 5 – 10 cm-es fejlettségi állapotában
 szója
 kultúrnövény 5 – 15 cm-es fejlettségi állapotában
  közönséges mézontófű (facélia)
  kultúrnövény 4 – 8 leveles állapotában
 burgonya
 magról kelő egyszikű gyomnövények fenyércirok (magról kelő)
fenyércirok (rizómáról kihajtó) tarackbúza
 0,7-1 0,8 1-1,2 2
 200-300
 kultúrnövény 5 – 15 cm-es fejlettségi állapotában
  GYOMIRTÓ SZEREK
 19

   17   18   19   20   21