Page 18 - Termekkatalogus 2024
P. 18

   GYOMIRTÓ SZEREK
18
RELIANCE
 HATÓANYAG- TARTALOM
400 g/l flufenacet + 200 g/l diflufenikán
FORMULÁCIÓ
SC (szuszpenzió koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
I.
KISZERELÉS
5 l-es műanyag kanna
 JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Őszi búzában, őszi árpában, tritikáléban és rozsban a készítményt őszi kijuttatással, nagy szél- tippannal (Apera spica-venti) és magról kelő kétszikű gyomnövényekkel fertőzött területen korai poszte- mergensen a kultúrnövény első levelének megjelené- sétől az 5 leveles fejlettségéig 0,3-0,6 l/ha-os dózisban kell alkalmazni. A magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 leveles, a nagy széltippan (Apera spica-venti) 1-2 leveles fenológiai stádiumában kell kijuttatni a készít- ményt. A megfelelő hatékonyság feltétele a jól meg- művelt, aprómorzsás, rögmentes talajfelszín.
• A készítmény kijuttatására használt berendezést a permetezést követően azonnal ki kell üríteni és a tartályt, a szórókeretet, valamint a vezetékeket leg- alább háromszor át kell öblíteni tiszta vízzel!
• Normál vetésváltás esetén a betakarítást követő- en legalább 20 cm mély szántást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának. A készít- ménnyel kezelt területre fűféléket (különösen an- golperjét) a következő vegetációs időszakban nem szabad vetni.
• Akultúrnövénykipusztulásaeseténtavasszal,aké- szítmény kijuttatását követően legalább 100 nap elteltével, legalább 20 cm mély szántást követően tavaszi búza, tavaszi árpa vethetőek, vagy burgonya ültethető.
• Akészítményőszikijuttatássalegyvegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
0,6 l/ha RELIANCE-szel kezelt terület
GYOMOK ELLENI HATÁSOSSÁG
A 2017-ES MAGYARORSZÁGI ENGEDÉLYEZÉSI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN
» szinergista hatás régóta alkalmazott, bevált ható­ anyagok között
» egyszikű gyomnövények elleni hatás (nagy szél­ tippan, perjefélék, ecsetpázsit, olaszperje) a nagy mennyiségű flufenacet­tartalomnak köszönhetően
» a diflufenikán esetében a talajon keresztül történő hosszú tartamhatás biztosításához bemosó csapadék megléte szükséges
» rugalmas alkalmazási idő
» minden őszi vetésű kalászosban alkalmazható
VIOAR VERPE
VERHE STEME
SINAR
PAPRH
MATIN
APESV
100 90 80 70 60
BRSNN CENCY
CNSRE DATST
DESSO
HELAN LAMAM
 RELIANCE 0,6 l/ha RELIANCE 0,45 l/ha Versenytárs
 Kezeletlen kontroll
 KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ
 KEZELÉSEK MAX. SZÁMA
 A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KEZELÉS IDEJE
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
 őszi búza, őszi árpa, őszi triti- kálé, őszi rozs
 magról kelő kétszikű gyomok és nagy széltip- pan (Apera spica-venti)
  1
 0,3-0,6
  200–300
  az első levél megjelenésé- től az 5 leveles fejlettségig
     16   17   18   19   20