Page 17 - Termekkatalogus 2024
P. 17

          JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki!
Száraz borsóban a kultúrnövény 2 leveles állapotá- tól az első virágszirmok láthatóvá válásáig kell a ké- szítményt kijuttatni.
Napraforgóban a kezelést a kultúrnövény 2 leveles állapotától csillagbimbós állapotáig kell elvégezni.
Cukorrépában és burgonyában a kezelést a kul- túrnövény 2 leveles állapotától sorzáródás végéig kell elvégezni.
Őszi káposztarepcében és tavaszi repcében a kezelést a kultúrnövény szikleveles állapotától a vi- rágbimbók megjelenéséig kell elvégezni.
Olajretekben a kezelést a kultúrnövény 2 leveles állapotától a virágbimbók megjelenéséig kell elvé- gezni. A kezelt termény kizárólag vetőmag előállítás céljára vagy zöldtrágyaként hasznosítható!
Magról vetett vöröshagymában a készítményt a kultúrnövény két valódi leveles korától annak 50 %-os dőléséig lehet kijuttatni. Csapadékos időjá- rás esetén pár napot várni kell a kezeléssel, amíg a hagymán a védő viaszréteg regenerálódik.
A felsorolt kultúrákban a kijuttatás időpontját és a szer dózisát az egyszikű gyomfajok előfordulása és azok fejlettsége határozza meg.
Az egynyári egyszikű gyomfajok 1-3 leveles korában 0,8-1,0 l/ha, 3-5 leveles korában 1,0-1,2 l/ha, az 5 leve- lesnél idősebb gyomnövények esetében 1,2-1,5 l/ha dózisban kell a készítményt alkalmazni.
Az évelő egyszikű gyomok esetében a dózist a fa- jok függvényében kell meghatározni: fenyércirok (Sorghum halepense) ellen 1,0-1,5 l/ha, közönséges tarackbúza (Elymus repens) ellen 1,8-2,25 l/ha, csillag- pázsit (Cynodon dactylon) ellen 2,0-2,25 l/ha a szüksé- ges szermennyiség.
Gabona árvakelés ellen a készítményt 1-3 leveles korban 0,6-0,8 l/ha, 3-5 leveles korban 0,8-1,0 l/ha dózisban kell alkalmazni. A kezelés hatására a gyom- növények növekedése egy-két napon belül leáll, majd a legfiatalabb leveleken kb. 7-10 nap múlva
nekrotikus foltok jelennek meg, amelyek gyorsan szétterjednek az egész levélfelületen. A dózistól és az időjárástól függően kb. 14-21 napon belül a gyomnövény elpusztul.
A készítmény gyári kiszerelése hatásfokozó adaléka- nyagot tartalmaz. A készítményt hektáronként 200- 300 liter vízzel kell kipermetezni, finom porlasztással. A vízmennyiség meghatározásánál a gyomok fejlett- ségét, borítását figyelembe kell venni.
Normál vetésváltás esetén bármilyen kétszikű szán- tóföldi kultúrnövény és kalászos kultúra vethető a normál vetésidő betartásával.
A kultúrnövény kipusztulása esetén bármilyen két- szikű kultúra vethető, míg a kalászos kultúrák 4 hét után vethetőek.
EGYÉB TECHNOLÓGIAI JAVASLAT
A jobb hatás érdekében célszerű megvárni, amíg az egyszikű gyomok megfelelő nagyságú zöld felületet növesztenek. Ugyancsak fontos, hogy a kijuttatás időpontjában az egyszikűek intenzív növekedésben legyenek. Tartós szárazság, illetve hűvös időjárás a hatást gyengítheti. A megfelelően elvégzett gyomir- tással a Pantera 40 EC a következő évi újrahajtást is gátolja. Az évelő/tarackos gyomok esetén ügyeljünk arra, hogy ne legyenek hosszú (50–100 cm-es) gyö- kérkapcsolatok, melyek növelik az újrahajtás lehető- ségét.
 GYOMIRTÓ SZEREK
 17   15   16   17   18   19