Page 13 - Termekkatalogus 2024
P. 13

     KALTOR
 HATÓANYAG- TARTALOM
150 g/kg nikoszulfuron + 600 g/kg dikamba
FORMULÁCIÓ
SG (vízoldható granulátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
I.
 KISZERELÉS
 1 kg-os műanyag kanna
  JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítményt a kukorica (takarmány) 3-6 leveles fejlettségű állományában kell kipermetezni, amikor a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 levele- sek, az évelő egyszikűek átlagos magassága 15-25 cm. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles korukban, a mezei aszat tőlevélrózsás fejlett- ségekor a legérzékenyebb a készítményre. Felhasz- nálható osztott kezelés formájában 0,25 + 0,15 kg/ha mennyiségben.
Osztott kezelés esetén a két kezelés időpontja között 7-15 napnak kell eltelnie. Hatásfokozás céljából a ké- szítményhez Silwet Star hatóanyagú permetezőszer segédanyag hozzáadása lehetséges, azok engedély- okiratában meghatározott dózisában.
Normál vetésváltás esetén, legalább 20 cm mély szántást követően és 24 hét elteltével, ősszel őszi búza vethető. Normál vetésváltás esetén, legalább 20 cm mély szántást követően a következő év tava- szán nincs veszélye az utóvetemény károsodásának.
A kultúrnövény kipusztulása esetén
Ha a készítménnyel kezelt kultúrnövény kipusztul, akkor a kezelt területre azonnal csak kukorica vethe- tő, 20 cm mély szántást követően és 24 hét elteltével pedig őszi búza.
» szinergista hatás egy szulfonil­urea és egy hormonhatású hatóanyag kombinációjával
» optimális kijuttatási időpont: a kultúrnövény 3­6 leveles, egyszikű gyomok 1­3 leveles, mag­ ról kelő kétszikű gyomok 2­4 leveles állapota
» tankkeverékben történő együttes kijuttatása javasolt (pl. Daneva)
 KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ
 A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KEZELÉS IDEJE
 SZER (KG/HA)
 VÍZ (L/HA)
  kukorica (takarmány)
 magról kelő és évelő egy- szikű, illetve magról kelő kétszikű gyomnövények, mezei aszat
 osztott kezelés formájában: 0,25 + 0,15
  200–300
 3-6 leveles állapot
  GYOMIRTÓ SZEREK
 13
   11   12   13   14   15