Page 12 - Termekkatalogus 2024
P. 12

   GYOMIRTÓ SZEREK
12
DANEVA
 HATÓANYAG- TARTALOM
100 g/l mezotrion
FORMULÁCIÓ
SC (szuszpenzió koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
I.
KISZERELÉS
5 l-es műanyag kanna
 JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy al- kalommal használható!
Kukoricában (takarmány) a készítményt a kul- túrnövény kelése után (posztemergensen), annak 2-8 leveles, a magról kelő kétszikű gyomnövé- nyek 2-6 valódi leveles fejlettségekor kell kijuttatni 1,0-1,5 l/ha dózisban. Parlagfű (Ambrosia artemisiifo- lia) ellen a magasabb, 1,5 l/ha-os dózisban kell alkal- mazni.
Egyszikű gyomnövények ellen a kukoricában enge- délyezett készítmények bármelyikével kombinálható az engedélyokiratukban meghatározott dózisokban, amennyiben az optimális kijuttatási időpontok is
egybe esnek. A permetezés során kerülni kell az átfe- dést, mert a dupla dózis kijuttatása után a kultúrnö- vényen átmeneti fitotoxikus tünetek jelentkezhetnek.
Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően ősszel kalászosok és angolperje vethetőek.
Őszi káposztarepce legalább 15 cm mély szántás után vethető.
A készítmény kijuttatására használt berendezést a permetezést követően azonnal ki kell üríteni és a tar- tályt, a szórókeretet, valamint a vezetékeket legalább háromszor át kell öblíteni tiszta vízzel!
» triketon származék
» optimális kijuttatási időpont: a kultúrnövény 2­8 leveles, magról kelő kétszikű gyomok 2­6 leveles állapota
» tankkeverékben történő együttes kijuttatása javasolt (pl. Kaltor)
 KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ
 KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KEZELÉS IDEJE
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
 kukorica (szemes, siló)
magról kelő kétszikű gyomnövények
 1,0 l/ha
 200–300
 posztemergensen, 2 leveles fejlettségtől 8 leveles állapotig
 osztott kezelés formájában:
1. kezelés: 0,75 l/ha 2. kezelés: 0,75 l/ha
     10   11   12   13   14