Page 10 - Termekkatalogus 2024
P. 10

      GYOMIRTÓ SZEREK
10
CLIOPHAR 600 SL
 HATÓANYAG- TARTALOM
600 g/l klopiralid
FORMULÁCIÓ
SL (folyékony, vízben oldható kon- centrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
I.
KISZERELÉS
1 l-es műanyag flakon
LÉGI KIJUTTATÁS:
erdészeti kultúrákban (lásd engedélyokirat)
  JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Cukorrépában elsősorban mezei aszattal (Cirsium arvense), parlagfűvel (Ambrosia artemisiifolia), szerb- tövis fajokkal, keserűfű-fajokkal vagy napraforgó ár- vakeléssel fertőzött terület gyomirtására javasolható. A készítményt a cukorrépa 4–6 leveles állapotában kell kijuttatni 0,2-0,3 l/ha dózisban. A magról kelő kétszikű gyomnövények, vidrakeserűfű (Persicaria amphibia) 2-4 leveles, a mezei aszat tőlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre. 25 0C felett a fokozott fitotoxicitás-veszély miatt a szer nem használható.
Kukoricában (takarmány-, csemege-) a kultúrnövény 3 leveles állapotától a 6 leveles fenológiai állapotig juttatható ki. A mezei aszat tőlevélrózsás, az árvakelé- sű napraforgó 4-6 leveles fejlettségénél a legérzéke- nyebb a készítményre.
Őszi búza, tavaszi búza, őszi árpa, zab, rozs, tri- tikálé
kultúrákban a készítményt a kultúrnövény 3 leveles korától a szárba indulás kezdetéig lehet kijuttatni 0,125-0,2 l/ha dózisban, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles, a mezei aszat tő- levélrózsás állapotában. Kalászosokban elsősorban 2,4-D, MCPA, fluroxipir hatóanyagú készítmények- kel kombinációban javasolt felhasználni, ez esetben mindig figyelembe kell venni a kombinációs partner engedélyokirat szerinti kijuttatási paramétereit. Más engedélyezett készítménnyel kombinációban alkal- mazva a szer dózisát 0,125-0,15 l/ha mennyiségig lehet csökkenteni.
Őszi káposztarepcében a 4–6 leveles állapottól a virágbimbók megjelenéséig juttatható ki a készít- mény 0,125-0,2 l/ha dózisban.
Olajretekben a kultúrnövény 4–6 leveles fejlettségi állapotában kell a készítményt kijuttatni. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles, a me- zei aszat tőlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre.
Rostlen, olajlen kultúrákban a kultúrnövény 8–12 cm-es fejlettségekor kell a kezelést elvégezni.
Közönséges mézontófű (facélia) kultúrában a kezelést a 4-6 leveles stádiumban kell elvégezni 0,125-0,2 l/ha-os dózisban. A kelés utáni gyomir- tásnál a hatóanyaggal szembeni szelektivitást a kö- zönséges mézontófű 6-8 cm-es korában kialakult viaszrétege biztosítja. Csapadékot követően a per- metezést legalább 3-4 esőmentes nap múlva lehet elvégezni, miután a kultúrnövényen a védő viaszré- teg ismételten kialakul. A gyomirtás időpontjában a közönséges mézontófű állománya nem lehet legyen- gült antociános. A permetezéseket 20 °C alatti hő- mérsékleten a délutáni órákban célszerű elvégezni.
A készítménynek kapor, lestyán, orvosi angyal- gyökér, oregánó, muskotályzsálya és erdészeti kultúrákban kiskultúrás felhasználási engedé- lye van.
» hormonhatás: hosszirányú növekedésgátlás, rügydifferenciálódás gátlás, virágzás gátlás jellemzi
» elsősorban a nehezen irtható kétszikű gyomfajok ellen (pl. aszat, keserűfűfélék)
 

   8   9   10   11   12